Hvad Er Schackenborg Slot?

Hvad Er Schackenborg Slot?

19/02/2021   

billede fra: Pixabay

Nær Tønder i Sønderjylland ligger et slot, der fra 1978 til 2014 har været ejet af kongefamilien. Det er her, hvor H.K.H. Prins Joachim drev godset, som han faktisk ejede i over 20 år, indtil godset blev solgt i 2014 til Schackenborg Fonden.

Hvad er Schackenborg Slot? Schackenborg Slot er et slot, der ligger i byen Møgeltønder, der ligger nær tønder. Schackenborg Slot hører ind under Schackenborg Gods, der i alt råder over 1031 hektar. Schackenborg Slot er bygget i årene 1662 - 1666 af bygherre Hans lensgreve von Schack, men de oprindelige bygninger har rødder helt tilbage i 1200-tallet. Den første kendte ejer er ribe Bispestol.

Som nævnt tidligere, så stammer slottet oprindeligt fra 1200-tallet, hvor den var ejet af den daværende biskop i Ribe. Da reformationen kom i 1536 overtog kongen ejerskabet af slottet. Kongen havde slottet indtil 1661, hvor slottet blev overdraget til Hans Schack, der også i dag ligger navn til slottet.

Det er også Hans Schack, der har stået for at bygge og opføre de nuværende bygninger. Shack-slægten ejede godset og slottet i 11 generationer, frem til 1978, hvor slottet blev giver tilbage til kongefamilien.

I dag er Schackenborg drevet af en fond, som kongefamilien er med i.